Medya

Gergeryan Arşivinde bulunan Naim Efendi’nin Hatıratı ve Talat Paşa telgrafları hakkında Taner Akçam tarafından kaleme alınmış kitap (İletişim, 2016.)

AGOS (Türkçe):

Makale 1

Makale 2

AGOS (English Language Translation):

Article 1

Article 2

ARMENIAN PUBLIC RADIO

 

ARMENIAN WEEKLY

CANADIAN TV and NEWS

NEW YORK TIMES

NPR

 

AGOS gazetesinde yayınlanan makaleler değişik internet sitelerinde yeniden yayınlanmıştır. Bazı örnekler:

ARAVOT DAILY

ARTIGERÇEK:

Makale 1

Makale 2

GAZETE DUVAR

MASSIS POST

PANORAMA.AM

T24

THE ARMENIAN MIRROR-SPECTATOR