Archive III: Değişik Ülke Arşivlerinden

Bu arşiv, Gergeryan’ın Almanya, Avusturya, İngiltere ve ABD arşivlerinden topladığı orijinal malzemelerden oluşmaktadır.  Ayrıca, malzemeler arasında, İstanbul Patrikliğine ait Fransızca ve Ermenice dökümanlar önemli bir yer tutarlar.

Dijital ortama aktarılmış dokümanlar Digital Commons ortamındadır. Belgeler arasında gezinmek için burayı tıklayın.

Okumak istediğiniz belgeleri en iyi aramak ve bulmak için lütfen aşağıdaki Excel Dizinlerini kullanın.